Max 90

Store

Presentació

Objectius

Els objectius de l'AVETID, tal com estan reflectits als seus estatuts, són:


  • La defensa de les aspiracions i objectius comuns dels seus associats com a empreses privades dedicades al teatre i el circ, així com el recolzament i protecció als seus associats.
  • Participar en l'establiment d'una política empresarial i teatral coherent.
  • La investigació, promoció i difusió del teatre i el circ com a forma de comunicació, educació i cultura.
  • La representació, coordinació, gestió, foment i defensa dels interessos econòmics dels seus associats davant l'Administració Pública i organismes privats a l'àmbit municipal, provincial, autonòmic, estatal i internacional, en tot allò relacionat amb el compliment de les finalitats de l'Associació.
  • Establir i mantindre relacions de cooperació i comunicació amb altres associacions amb objectius semblants i fomentar la vinculació d'aquestes associacions en estructures federatives.
  • Propiciar, en col·laboració amb institucions públiques i privades, la formació de professionals en tots els nivells de l'empresa.
  • La creació i fiançament de canals de distribució per als productes artístics generats pels associats.
  • La dignificació del teatre i el circ i el foment d'una millor productivitat i qualitat dels productes artístics.
  • Qualsevol altre que vaja en benefici del teatre en general.
Associació membre de
Amb el patrocini de

Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià

C/ Ambaixador Vich, 3 – 3º K
46002 València
Teléfono: 651 935 929
Email: info@avetid.com
¡Síguenos!