Skip to main content

Aquests esdeveniments suposen un punt d’inflexió en les activitats de AVETID summament necessari per a avaluar la realitat del sector i buscar possibles solucions a la problemàtica sectorial de
cada moment.

Les jornades i congressos organitzats per AVETID representen un esdeveniment de gran rellevància en el calendari de professionals de les arts escèniques a la Comunitat Valenciana. El que fa que aquests esdeveniments siguen tan valuosos, és la seua capacitat per a adaptar-se a les canviants necessitats i desafiaments que enfronta el sector escènic.

L’enfocament temàtic variat de les jornades demostra la versatilitat i la capacitat de resposta d’AVETID. Cada any, es tria una temàtica rellevant que reflectisca les preocupacions i prioritats actuals de la comunitat de les
arts escèniques. Això garanteix que els professionals que assisteixen obtinguen informació actualitzada, solucions pràctiques i una plataforma per a l’anàlisi, la reflexió i el debat, abordant qüestions crítiques que afecten el seu camp.

Aquestes jornades no sols ofereixen oportunitats per a l’aprenentatge i la formació, sinó que també fomenten la col·laboració i la creació de xarxes entre els participants. En reunir professionals amb interessos i desafiaments
similars, es promou un ambient d’intercanvi de coneixements i experiències que enforteix la comunitat de les arts escèniques en el territori.