Al febrer de 2008 es va inaugurar a la ciutat de València la segona sala del Teatre de Titelles la Estrella. Amb el pas del temps, el seu hall i els seus passadissos s’han convertit en un museu de titelles que acull mostres de peces d’artesania i dels personatges dels muntatges de la Companyia La Estrella, perquè l’experiència d’anar a aquest teatre, sigui encara més captivadora.

Oferim tallers de teatre per a nens i nenes basats en el ''joc dramàtic'' d'Alfredo Mantovani.