Sala l’Horta és un contenidor cultural privat amb aspiració i vocació de servei públic. Des de la seua creació en 1995 i des de l’any 1999, Sala l’Horta ofereix cada curs escolar una programació dirigida a tots els centres docents i a totes les etapes educatives. La Campanya Escolar de Teatre s’ha convertit, any rere any, en un punt de trobada entre el teatre infantil i juvenil i l’alumnat. Aquesta iniciativa de Sala l’Horta és guiada per la convicció que la visita al teatre és un acompanyament ideal a la tasca realitzada pel personal docent, perquè contribueix a desenvolupar, entre altres, la imaginació, la reflexió, la tolerància o l’empatia.

En l'actualitat, és la seu de la companyia resident L'Horta Teatre, que des de fa més de 40 anys treballa pel món de la cultura i del teatre.