Situat al barri de Patraix, vam complir el 2023 el nostre primer any. Gestionat per la caixeta. (Anteriorment El Teatret) Amb una programació setmanal i anual a públic adult i infantil. Centrades en companyes emeergents i temes descriminatoris en els nostres cicles Novembre Dones i Llibera?t

El nostre compromís amb la comunitat es reflecteix en la nostra participació activa en projectes d'inclusió i accessibilitat a totes les persones sense importar origen o condició.